ค้นหาและจัดการ

ค้นหาที่พัก สถานที่ที่คุณต้องการ, บริหารจัดการที่พักของคุณเองอย่างมืออาชีพ ใช้ฟรี 5 ห้องแรก

ระบบบริหารจัดการที่พัก

 • พร้อมให้บริการสำหรับเจ้าของที่พัก สามารถบริหารจัดการผู้เข้าพักได้เพียงปลายนิ้ว
 • จัดการที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์ใดก็ได้
 • ทดลองฟรีสำหรับ 5 ห้องแรก
 • จัดเก็บข้อมูลบน Cloud ปลอดภัย
 • บริการค้นหาและจอง Online

 • ห้องว่าง พร้อมให้เข้าพักจะถูกแสดงบนหน้าเว็บแบบ Realtime
 • แสดงข้อมูลห้องพักแบบละเอียดเพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบข้อมูลครบถ่วน
 • เราช่วยให้เจ้าของที่พักและผู้พักได้มาเจอกัน
 • เพิ่มรายได้ให้เจ้าของ และผู้พักได้ที่พักถูกใจ
 • ค่าบริการ

  Free

  บาท/ห้อง
 • สร้างที่พักไม่จำกัด
 • จัดการสูงสุด 5 ห้อง
 • ลงประกาศข้อมูล
 • เพิ่มประสบการณ์ใช้งานได้ตามความต้องการ

  ซื้อส่วนต่างๆเพิ่มได้ตามใจ
 • ฟรี 5 ห้องแรกและสามารถซื้อเพิ่มได้ ในราคาเพียบห้องละ ฿ 30 เท่านั้น
 • ต้องการระบบออกรายงานเหรอ เราก็มีให้คุณเหมือนกัน
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ที่พักคุณด้วยระบบส่ง SMS อัตโนมัติ
 • และอืนๆอีกมากมาย